ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΣΕ

ΒΕΡΕΣ ΓΑΜΟΥ & ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 1ος Όροφος | Τ: 2310 574.427  |  info@maneta.gr